Biznes

Brony talerzowe to sprzęt rolniczy do przygotowania gleby pod zasiew

Bronowanie jest to praktyka zarządzania gospodarstwem rolnym stosowana do przygotowania gleby.

Zwykle następuje po orce, głębokiej lub płytkiej. Podczas orki tnie, granuluje i odwraca glebę, tworząc bruzdy i redliny, a talerze rozbijają grudy i skorupy powierzchniowe. Dodatkowo takie działanie poprawia uziarnienie gleby i jednorodność jej powierzchni. Jako jedna z najważniejszych praktyk przygotowania gleby, brona talerzowa (https://www.futurefarm24.pl/17-brony-talerzowe) jest korzystna dla powstrzymania wzrostu chwastów i niszczenia już wschodzących chwastów. Pomaga również w ważnym zadaniu, jakim jest wprowadzanie resztek pożniwnych do gleby.

Brony talerzowe to sprzęt rolniczy do przygotowania gleby pod zasiew

Na czym polega bronowanie gleby za pomocą bron talerzowych

Brony talerzowe są narzędziami rolniczymi służącymi do przygotowania gleby pod sadzenie lub siew poprzez rozbijanie grud i skorup powierzchniowych, poprawiając w ten sposób uziarnienie gleby i niszcząc chwasty. Składają się z wklęsłych ostrzy tnących w formie dysków, talerzy, osadzonych na wspólnym wale, które tworzą zespół. Dysk lub talerz to okrągłe, wklęsłe ostrze tnące wykonane ze stali. Istnieją dwa rodzaje dysków, z gładką lub ząbkowaną krawędzią.

Bronę tarczową z gładką krawędzią stosuje się w normalnych warunkach glebowych, natomiast brona talerzowa z ząbkowaną, karbowaną krawędzią służy do ścinania resztek pożniwnych i chwastów. Rama podtrzymuje bronę talerzową, śruba trzpienia to długi, ciężki stalowy wał, na którym montowane są tarcze, szpula lub przekładka to element montowany na sworzniu trzpienia co dwa dyski, aby zachować ich stałą pozycję i zapobiec bocznemu ruchowi.

Łożyska są niezbędne do zapewnienia rotacji i regulacji talerzy, potrzebny jest również zderzak, ciężka żelazna płyta umieszczona na końcu każdego zespołu, która chroni dyski przed kolizją z sąsiednimi. Skrobak usuwa brud z talerzy, utrzymując wklęsłą stronę w czystości, zapobiegając w ten sposób ich zapychaniu się. Każda grupa dysków zamontowana na wspólnej śrubie mocującej z podkładką dystansową, łożyskiem i zderzakiem, może składać się z 3 do 13 talerzy.

Similar Posts