Biznes

Egzekucja komornicza w przypadku upadłości dłużnika

Egzekucja komornicza to proces, który potrafi być dość złożony i zajmować sporo czasu.

Nawet komornicy, którzy są urzędnikami posiadającymi specjalne uprawnienia, muszą liczyć się z pewnego rodzaju trudnościami i przeszkodami. Jednym z przykładów jest ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Aktualne przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają ogłaszanie upadłości przez osoby prywatne, a także prawne, czyli przez przedsiębiorców. Warto więc dowiedzieć się czegoś więcej na temat egzekucji komorniczej i działań komornika, gdy dłużnik ogłosi upadłość.

Egzekucja komornicza w przypadku upadłości dłużnika

Upadłość w czasie egzekucji lub przed jej rozpoczęciem

Jeżeli po rozpoczęciu egzekucji, komornik otrzyma powiadomienie o tym, że osoba zadłużona ogłosiła upadłość jeszcze przed złożeniem wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela, wówczas wszczęcie postępowania jest niecelowe, podobnie jak w przypadku śmierci dłużnika. Wierzyciel w takiej sytuacji będzie zobowiązany do zapłacenia 10% wartości kwoty, która została zgłoszona do wyegzekwowania przez komornika sądowego. Jest to sytuacja identyczna jak w przypadku śmierci dłużnika. Komornik w takim przypadku nie ma możliwości prowadzenia egzekucji, a postępowanie zostaje umorzone.

Jeśli upadłość zostanie ogłoszona podczas postępowania egzekucyjnego, wówczas komornik jest prawnie zobowiązany do zawieszenia postępowania i umorzenia go, gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości się uprawomocni. Pieniądze zyskane w ramach egzekucji, która została zawieszona, trafią do masy upadłości. Z majątku masy upadłości nie wolno wówczas prowadzić egzekucji. Sytuacje wyjątkowe obejmują świadczenia alimentacyjne oraz roszczenia o renty w ramach odszkodowania za spowodowanie niezdolności do pracy, choroby lub śmierci.

Ludzkie życie potrafi być skomplikowane i obejmować różnego rodzaju sytuacje. W związku z tym należy przygotować się na różne sytuacje. Dobrym pomysłem jest zwrócenie uwagi na fachowców, takich jak na przykład komornik sądowy katowice. Tacy specjaliści zajmują się odzyskiwaniem różnych kwot w ramach przymusu. Jest to działanie zgodne z polskim prawem oraz bardzo skuteczne.

Similar Posts