Biznes

Eksport towarów poza granicę Unii Europejskiej

Firmy zajmujące się eksportem towarów spoza Unii Europejskiej powinny dopełnić niezbędnych formalności.

Firma powinna być zarejestrowana na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych oraz posiadać numer EORI. Obecnie wiele procedur możemy dopełnić za pomocą internetu, dostępne są platformy, gdzie możemy zarejestrować numer EORI, jak również dopełnić wielu formalności skarbowych. Towary, które tworzone są na terennie Unii, mogą zostać tu sprzedane lub też przewóz może mieć charakter tranzytów. Należy dopełnić formalności związanych z dokumentami, które umożliwiają obrót towarami na terenie Unii Europejskiej.

Eksport towarów poza granicę Unii Europejskiej

Formalności związane z eksportem poza UE

Należy pamiętać o niezbędnych wymaganiach, zezwoleniach, mogą być to także certyfikaty dopuszczenia do obrotu wystawione przez odpowiednie organy. Potrzebna będzie także faktura zakupowa, list przewozowy, jak również certyfikaty pochodzenia, dokumenty związane z identyfikacją towaru w celu właściwego opodatkowania. W przypadku eksportu poza Unię Europejską korzysta się ze stawki VAT 0%, nie występują wówczas cła, VAT płacony jest natomiast na terenie kraju docelowego. Aby zastosować zerową stawkę VAT należy posiadać dokumenty, które potwierdzają eksport towarów poza Unię Europejską, jest to komunikat IE-599.

Firmy, które rozpoczynają działalność eksportową, mogą skorzystać z firm doradczych, logistycznych, które w ich imieniu mogą dopełnić wielu formalności. Przykładowo jeżeli nawiązujemy kontakt z firmą logistyczną, będziemy mogli upoważnić ją do odprawy celnej, mogą być to także usługi związane z przy pakowaniem towarów, przygotowaniem do zaplombowania. W przypadku eksportu poza teren Unii Europejskiej należy także brać pod uwagę cło, akcyzę czy też inne opłaty. Obecnie firmy logistyczne oferują bardzo wiele usług, które znacznie ułatwiają eksport, mogą nadzorować całą drogę towaru do klienta spoza Unii Europejskiej. Może wiązać się to także z wykorzystaniem magazynu tymczasowego, dostarczeniem dokumentów certyfikujących towar, czy określeniem rodzaju towaru.

Wiele informacji na temat eksportu towarów poza granice Unii Europejskiej możemy znaleźć na stronie https://daumanlogistics.pl/handel-zagraniczny-eksport-towarow/. Dowiemy się przykładowo, w jaki sposób możemy wysłać towary do Wielkiej Brytanii, w jaki sposób dokonać opłat celnych oraz skarbowych.

Similar Posts